Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Alba Records / Uittamon Äänite Oy
Linnankatu 63 B 12, 20100 Turku. Finland

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Erkki Nisonen
alba@alba.fi 

3. Rekisterin nimi

Uittamon äänite Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn Uittamon äänite Oy:n (alempana Alba) sovellettavat käytänteet, koskien tietojen kokoamista, säilytystä siirtämistä jne. Alba käsittelee henkilötietoja vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötiedoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, jotka koskevat tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa fyysistä henkilöä. Tunnistettavissa olevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa esimerkiksi käyttäjänimen, henkilötunnuksen, paikannustiedon, online-tunnistuksen tai yhden tai useamman tekijän ansiosta, jotka ovat erityisiä tietyn fyysisen henkilön tunnistamiseksi. 

Henkilötietojen käsittely

Haluamme olla avoimia siitä, kuinka ja miksi keräämme henkilötietoja ja kuinka niitä käsitellään. Käsittelyksi katsotaan kaikki henkilötietojen kanssa työskentely, kuten kokoaminen, säilytys ja käyttö. Käsittelemme pääasiassa seuraavia henkilötietoja:
       Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti
Alba Ei käsittele arkaluontoisia henkilötietoja.

Henkilötietojen kokoaminen Ensisijaisesti kokoamme henkilötietoja suoraan rekisteröidyiltä: henk. koht. tapaamisten, verkkotilausten yhteydessä, sähköpostilla ja puhelimitse tapahtuvilla yhteydenotoilla, verkkosivustollamme ja sosiaalisista medioista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Alba Käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa: 

Asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen

Käsittelemme henkilötietoja sopimusten valmistelussa (potentiaaliset asiakkaat, tavarantoimittajat tai yhteistyökumppanit) sekä hallinnoitavien ja aiemmin tehtyjen sopimusten (nykyisten ja entisten asiakkaiden, toimittajien tai yhteistyökumppaneiden) kanssa.

Yksityishenkilöiden henkilötietoja käsittelemme täyttääksemme seuraavat velvoitteet: maksujen käsittely, toimitukset sekä reklamaatioiden käsittely.

Yritysten henkilötietoja rekisteröidään yhteystietojen ylläpitämiseksi. Rekisteröinti perustuu oikeutettuun intressimme ylläpitää liikesuhteita ja viestiä rekisteröidyn kanssa. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan aiottuun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pystymme lähettämään tarjouksia ja täyttämään sopimuksen mukaiset sitoumukset.

Markkinointi

ALBA käsittelee sähköpostiosoitteita harjoittaakseen suoramarkkinointia yrityksen tuotteille. Tietojen käsittely perustuu oikeutettuun intressimme ylläpitää yhteystietolistaa, ylläpitää liikesuhteita ja viestiä rekisteröidyn kanssa.

Henkilötietojen luovuttaminen Voimme jakaa henkilötietoja liikesuhteeseen liittyvän kolmannen osapuolen kanssa. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietoja ALBA: n puolesta ja ohjeiden mukaan. ALBA:lla tällaisia kolmansia osapuolia ovat kuljetus-, toimitus-, markkinointi- ja IT-palvelut. ALBA:lla on näiden hankkijoiden kanssa sopimus käsiteltävien henkilötietojen käsittelystä. Sopimuksella taataan henkilötietojen laillinen käsittely, jotta se vastaa meidän turvallisuusvaatimuksiamme ja vaatimuksia koskien henkilötietojen luovuttamista.

Voimme siirtää henkilötietoja tavarantoimittajille sekä jälleenmyyjille hallinnollisiin tarkoituksiin koskien asiakkaita ja yhteyshenkilöitä.
Alba ei koskaan myy henkilötietoja suoramarkkinointiin, ja luovuttaa niitä vain pakottavan lainsäädännön vaatimuksesta tai rekisteröidyn suostumuksella.

Oikeudet

rekisteröidyllä on oikeus voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan pyytää rekisteriotetta, josta käy ilmi, mitä tietoja hänestä on säilytetty ALBA:n toimesta. Tämän pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen alba@alba.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa myös vaatia henkilötietojensa poistamista.
Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus poistua uutiskirjelistaltamme joko käyttämällä kirjeessä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen alba@alba.fi.

Tietoturva ja toimenpiteet ALBA ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että käsittely suoritetaan sovellettavan henkilötietolain, tämän käytännön mukaisesti ja että henkilötietoja ei menetetä tai asetettu luvattomien henkilöiden saataville.