Hemminki Maskulaisen suomalainen virsikirja / Hymnbook (1605)

-1605